"> Cilji

Cilji

Tehnološke in socialno-ekonomske spremembe bodo povzročile ukinitev posameznih delovnih mest, ki jih bodo zamenjala nova. Vzpostavile se bodo potrebe po določenih prekvalifikacijah ali dokvalifikacijah. Spodbujalo se bo vseživljenjsko učenje. Prišlo bo do sprememb v poklicnem in visokošolskem izobraževanju.

Specifični cilji projekta so usmerjeni:

  • v oblikovanje priročnika s smernicami za svetovalce, ki jim bo v pomoč pri delu;
  • v ureditvi dostopa do brezplačnih gradiv na enem spletnem mestu;
  • v vzpostavitvi spletnega foruma, ki bo namenjen komunikaciji med zaposlitvenimi svetovalci in kadrovniki v podjetjih;
  • v dostopnosti vsebin projekta tudi preko mobilnih naprav.
This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790