"> INTEGRA INSTITUTE

Integra Inštitut

Poslanstvo in vizija Inštituta temeljita na razvoju človeških potencialov, pri čemer je poudarek na zagotavljanju storitev na področju humanističnih znanosti za različne ciljne in starostne skupine. Kot javni uslužbenci Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, naši strokovnjaki, ki delajo na Inštitutu, v tesnem sodelovanju s Zavodom RS za zaposlovanje in Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje opravljajo posebno svetovanje in strokovno delo na področju poklicne rehabilitacije Republika Slovenija.

Inštitut ima ob upoštevanju svojih storitev, ki se opravljajo kot javne službe, v tem smislu povezovalno, izobraževalno in raziskovalno vlogo. Inštitut pri izvajanju programov rehabilitacije, reosocializacije in vključevanja sodeluje s številnimi socialno izključenimi in ranljivimi skupinami, med katerimi so tudi priseljenci. V tem smislu je treba izobraževalno vlogo Inštituta še posebej poudariti ne le v smislu delovanja s svojo ciljno skupino, ampak tudi v smislu izobraževanja strokovnjakov, da bi jim zagotovili posebno znanje na področju socialnega izobraževanja , kar je ključnega pomena, če želimo razumeti spreminjajočo se družbo.

Inštitut redno zaposluje 22 strokovnjakov s področja specialne pedagogike, delovne terapije. Je uradni član številnih združenj in svetovalnih strokovnih skupin na nacionalni ravni (Odbor za rehabilitacijo centralnega urada za delo, svetovalna skupina za preprečevanje uporabe drog, Socialna Zbornica Slovenije) in v tujini.

This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790