"> Pričakovani rezultati

Na sistemski ravni se vpliv projekta pričakuje:

  • na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih, ki bo spodbudil k prenovi obstoječih izobraževalnih programov in dopolnitvam učnih načrtov;
  • v obliki pogostejšega sodelovanja med raziskovalnimi, izobraževalnimi in gospodarskimi subjekti;
  • na področju oblikovanja novih programov za brezposelne, s poudrakom na razvijanju njihovih digitalnih, analitičnih in podjetniških kompetenc;
  • v večji digitalni pismenosti zaposlitvenih svetovalcev in v prehodu na e-svetovanje.
This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790