">

Jobs for Work 4.0
The future of employment

Erasmus +

Smo na začetku četrte industrijske revolucije, ki bo popolnoma spremenila način življenja in dela. Tehnološki trendi kot so digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija bodo preoblikovali sam sociokulturni kontekst dela kot tudi delovna mesta. Tehnološke inovacije na eni strani predstavljajo gonilo razvoja in konkurenčnosti, na drugi pa soočajo z novimi izzivi na področju izobraževanja in zaposlovanja.

O NAS

Gre za projektni konzorcij, ki ga sestavljaja sedem partnerjev, ki se zanimajo za posledice, ki jih bo digitalizacija vnesla v izobraževanje odraslih in na področje zaposlovanja ranljivih skupin. Raziskave (WEF 2016b) ocenjujejo, da bo 65 odstotkov otrok, ki danes vstopajo v osnovno šolo ob koncu šolanja delalo na povsem novih delovnih mestih, ki danes še ne obstajajo. V hitro spreminjajočih se družbah je za razvoj poslovanja ključna sposobnost predvidevanja in priprave za prihodnje potrebe po znanju, spretnostih in prilagoditvah.

(English) Get in touch

This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790