"> Výstupy
Výstupy projektu
Správa o potrebách jednotlivých krajín
Sprievodca na zvyšovanie povedomia o budúcnosti pracovných miest
Zdrojový balík
Plošina
APP
This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790