"> Ciele

Ciele

Cieľom nášho projektu je zvýšiť povedomie a informovanosť o vývoji a vplyve digitalizácie predovšetkým medzi profesionálmi pracujúcimi v oblasti práce a zamestnanosti, medzi vzdelávateľmi, učiteľmi a pracovníkmi s mládežou. Narastajúca digitalizácia a automatizácia bude mať obrovský vplyv na prácu a zamestnanie, aké poznáme dnes. Na jednej strane budú niektoré povolania a ekonomické sektory veľmi negatívne ovplyvnené, niektoré práce dokonca úplne vymiznú a budú nahradené technológiou. Na druhej strane sa však ako priamy dôsledok automatizácie objavia aj nové oblasti práce.
Je dôležité nad touto transformáciou pracovných miest rozmýšľať už teraz, hľadať riešenia a dobre sa pripraviť.
Tím projektu Work 4.0 preto začína pracovať na zvyšovaní povedomia o vplyve digitalizácie na trh práce, o hrozbách, ale aj príležitostiach, ktoré z tohto nového fenoménu vyplývajú. Cieľovou skupinou sú poradcovia a poradkyne na úradoch práce a v iných inštitúciách, ktoré sa zaoberajú podporou ľudí pri hľadaní a udržaní práce.
Vyvíjame sadu materiálov, ktoré priblížia tému digitalizácie aj z teoretického hľadiska v širších súvislostiach (Sprievodca digitalizáciou), ale na druhej strane poskytnú praktické informácie, ako sa kariérni poradcovia, a predovšetkým ich klienti, môžu vysporiadať s rôznymi výzvami, pred ktoré ich v práci postaví digitalizácia (Sada materiálov). Táto sada materiálov ponúkne prehľad o tom, ktoré profesie sú najviac ohrozené automatizáciou a digitalizáciou, nájdete v nej tiež informácie, aké konkrétne dopady a vplyvy bude mať digitalizácia na tieto konkrétne odvetvia a dôležitou súčasťou bude aj to, ako by sa mohli tieto negatívne dôsledky odvrátiť alebo zjemniť ďalším vzdelávaním alebo pracovným zameraním. Všetky materiály budú k dispozícii na e-platforme a vybrané kapitoly aj na smartfónoch.

This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790