">

Jobs for Work 4.0
The future of employment

Erasmus +

Digitalizácia, ktorá čoraz viac presakuje do každodenných činností ľudí, má obrovský vplyv aj na trh práce. Doteraz sme digitalizáciu spájali skôr s rutinnými prácami založenými na algoritmoch, ale s vývojom technológie začínajú byť ohrozené aj profesie, ktoré vyžadujú nerutinné kognitívne postupy. Prvým krokom k zvládnutiu tejto obrovskej zmeny v povahe práce a zamestnania je, aby sa téme digitalizácie začala venovať pozornosť.

O NÁS

Sme zoskupenie organizácií zastrešené projektom ERASMUS+, ktoré sa zaujíma o vplyv digitalizácie na povahu pracovných miest. Cieľom nášho projektu je zvýšiť povedomie a informovanosť o vývoji a vplyve digitalizácie predovšetkým medzi profesionálmi pracujúcimi v oblasti práce a zamestnanosti, medzi vzdelávateľmi, učiteľmi a pracovníkmi s mládežou. Narastajúca digitalizácia a automatizácia bude mať obrovský vplyv na prácu a zamestnanie, aké poznáme dnes. Na jednej strane budú niektoré povolania a ekonomické sektory veľmi negatívne ovplyvnené, niektoré práce dokonca úplne vymiznú a budú nahradené technológiou. Na druhej strane sa však ako priamy dôsledok automatizácie objavia aj nové oblasti práce. Je dôležité nad touto transformáciou pracovných miest rozmýšľať už teraz, hľadať riešenia a dobre sa pripraviť.

dostať sa do kontaktu

This project has received funding from the ERASMUS+ Programme, Vocational Education and Training Strategic Parnerships under grant agreement No 2016-1-PT01-KA202-022790